Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS An Lễ

Quỳnh Phụ - Thái Bình